Privacyverklaring Acupuncto

Als erkend zorgverlener benadruk ik het belang van de bescherming en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is transparantie over de verwerking van uw persoonsgegevens en het vrije verkeer daarvan van groot belang. Acupuncto heeft deze verklaring opgesteld om te voldoen aan de GDPR, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en om uw rechten als betrokkene te verduidelijken.


Deze verklaring geldt voor alle patiënten en potentiële klanten van Acupuncto. Acupuncto, geleid door Wim Vandebrouck (ondernemingsnummer 0892.059.114), behandelt uw persoonlijke en gezondheidsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Voor vragen, kunt u contact opnemen met Acupuncto, Bosstraat 74, 3540 Herk-de-Stad of via wim@acupuncto.be.


Verwerkte persoonsgegevens omvatten identificatie- en contactgegevens, verzekeringsinformatie, financiële identificatiegegevens, medische gegevens, en familiegegevens. Deze verwerking is in lijn met de GDPR.


Doelstellingen van gegevensverwerking binnen Acupuncto zijn onder andere gezondheidszorg, naleving van wettelijke verplichtingen, verwerking van gegevens van potentiële cliënten en andere belanghebbenden, en meer.


Persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan derden voor specifieke, beperkte doeleinden, zoals financiële afwikkeling, gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek, en extern beheer van afspraken, met inachtneming van uw privacy en beveiliging.


Medische dossiers worden 30 jaar bewaard, overige persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen. Acupuncto zorgt voor een veilige opslag van uw gegevens.


U hebt recht op inzage, correctie, beperking van verwerking, en wissing van uw gegevens. Voor vragen of klachten, neem contact op met Acupuncto. Bij onopgeloste kwesties kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze rechten zijn gewaarborgd door de GDPR.

Update: 18/11/2023