Algemene Voorwaarden Acupuncto

Welkom op www.acupuncto.be. Deze website wordt beheerd door Acupuncto - Acupunctuur Wim Vandebrouck. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 1. Gebruik van de Website
  Deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt voor illegale activiteiten. Gebruikers dienen de rechten en het genot van de website door anderen te respecteren.
 2. Intellectueel Eigendom

  • Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, video's, podcasts, afbeeldingen en logo's, is eigendom van Acupuncto - Acupunctuur Wim Vandebrouck en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten.
 3. Beperking van Aansprakelijkheid

  • Acupuncto - Acupunctuur Wim Vandebrouck is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.
 4. Informatieve Inhoud

  • De informatie over acupunctuur die op deze website en in de blog wordt gepresenteerd, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Als u gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd arts of behandelaar.
 5. Privacybeleid

  • Uw gebruik van de website is ook onderhevig aan ons privacybeleid. Wij adviseren u ons privacybeleid door te nemen, dat onze gegevensverwerkingspraktijken uitlegt.
 6. Wijzigingen in de Voorwaarden

  • Acupuncto - Acupunctuur Wim Vandebrouck behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates.
 7. Toepasselijk Recht

  • Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Bij geschillen vallen deze onder de jurisdictie van de bevoegde Belgische rechtbanken.
 8. Contact

  • Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via telefoon: +32 494413371 of wim@acupuncto.be.

Datum van Laatste Revisie: 18/11/2023